Bijzondere ontmoetingen / Special encounters

For our non-Dutch speaking followers: you find the English translation after the Dutch.

In onze eerste week in Zuid-Korea hebben we een paar bijzondere ontmoetingen.

Ten eerste ontmoeten we mijn oud-collega’s van Philips Amsterdam, Ki en zijn vrouw Elaine, en hun zoontje. Eerder dit jaar zijn zij naar Seoul verhuisd omdat Helen daar een baan bij Philips aangeboden kreeg. Ki, van origine Koreaans, vond werk bij de concurrent Samsung.

Op onze tweede avond in Seoul nemen zij ons mee naar een restaurant waar we letterlijk een voorproefje krijgen van wat ons qua eten te wachten staat de komende weken. Veel vis en zeevruchten, maar vooral erg peperig. Ook toasten we veel met de Koreaanse rijstwijn die we overal tegen zullen komen. Prima spul!

etenmetkienelaine1

etenmetkienelaine2

De tweede bijzondere ontmoeting is met de twee Poolse fietsreizigers Aleksander en Karolina. Zij zijn zes maanden hiervoor uit Poznan vertrokken voor een tocht van een jaar door Rusland (ze wilden het Baikalmeer zien), Mongolië, China, Zuid-Korea, Japan, Taiwan, Indochina, Thailand en Maleisië. En dat allemaal op een Poolse tandem… Omdat het ze leuk leek voor de mensen in de landen die ze aandoen die nog nooit een tandem hebben gezien. Het geval heeft van origine maar één verzet, maar Aleksander heeft er een drie versnellingen Nexus naaf in gebouwd. De naaf is inmiddels hoognodig aan vervanging toe, dus dat hoopt hij hier of in Japan te doen.

Je kunt ze volgen op: www.inka-olo.pl of via hun Facebook pagina.

Ze reizen super low-budget, dus heeft Eric ze een goed avondmaal aangeboden en een hotelovernachting. Ze kamperen veel en het is ’s nachts op deze hoogte behoorlijk koud. Toch snapt Eric Aleksander niet. Hij heeft gestudeerd voor fysiotherapeut en heeft gewerkt als fietsenmaker. Beide roepingen ziet Eric geenszins terug in hun tocht: “Mmm, een beetje serieuze monteur was nooit op zo’n buigzame tandem met kleine wielen en een terugtraprem op wereldreis gegaan. En ze zitten ook nog eens totaal on-ergonomisch op de fiets.”

poolsetandem

poolsetandem2

De derde bijzondere ontmoeting is met de ouders van mijn andere Koreaanse oud-collega van Philips Design, Da-mi. Toen we nog samenwerkten heb ik haar een keer gevraagd hoe het zou zijn om te fietsen in Zuid-Korea. Omdat we meestal wat later in het jaar en wat langer weggaan dan dit jaar, leek dat haar niet zo’n goed idee. Maar dit jaar zijn we wat eerder vertrokken en hebben we maar vier weken.
Toen ik haar onze plannen mailde kreeg ik binnen een dag een hele enthousiaste mail met allerlei tips, maar vooral dat we geen betere periode dan deze hadden kunnen kiezen. Dé perfecte tijd van het jaar. En ze had voor de zekerheid ook haar ouders vast geïnformeerd of wij, als we in de buurt zijn, langs kunnen komen. En ja hoor, het plaatsje ligt precies op onze route. We mailen twee dagen van te voren naar de ouders dat we inderdaad langs willen komen.

We worden met alle Koreaanse hartelijkheid en warmte ontvangen. We mogen zelfs blijven slapen. De moeder van Da-mi maakt een écht Koreaans bed voor ons en ’s morgens onthaalt ze ons op een heel bijzonder ontbijt, wat voor ons eigenlijk meer een avondmaaltijd is, maar ja, dan hadden we maar niet moeten vertellen dat we bijna elke ochtend op twee croissantjes en een cappuccino van de Paris Baquette of de Tous les Jours vertrekken. Zij vindt dat we daar niet zoveel uren op kunnen fietsen elke dag. Tja, ouders: altijd bezorgd, ook hier :-).

Carla

fambyun0

fambyun1

fambyun2

fambyun3

 

In our first week in South Korea we have a few special encounters.

First we meet up with my former colleagues from Philips Amsterdam, Ki and his wife Elaine, and their son. Earlier this year they moved to Seoul because Helen was offered a job with Philips there. Ki, Korean from origin, found a job with competitor Samsung.

On our second evening in Seoul they take us to a restaurant where we literally get a taste of what awaits us in terms of food in the coming weeks. Many fish and seafood, but most important: very spicy. We also toast a lot with the Korean rice wine that we will encounter. Good stuff!

etenmetkienelaine1

 etenmetkienelaine2

The second special encounter is with the two Polish bicycle travelers Aleksander and Karolina . They left six months before we met them from Poznan for a tour of one year through Russia (they wanted to see Lake Baikal) , Mongolia , China , South Korea , Japan , Taiwan , Indochina , Thailand and Malaysia . And all this on a Polish tandem … Because they thought it would be nice for the people in the countries they visit who have never seen a tandem. The thing originally had only one gear but Aleksander built a three-speed Nexus hub in the back wheel. The hub is now in dire need of replacement, so he hopes to find one here or otherwise in Japan .

You can track them on: www.inka-olo.pl or through their Facebook page.

They travel super low budget, so Eric has offered them a good dinner and a hotel stay. They camp a lot and it is pretty cold at night at this altitude Yet Eric does not understand Aleksander. He studied physiotherapy and has worked as a bicycle mechanic . Both vocations Eric does not see in the way they travel: ” Mmm , a little serious mechanic would never  had gone on a world trip on such a flexible tandem with small wheels and a coaster brake . And they are sitting totally un – ergonomic on the bike . ”

poolsetandem

 

poolsetandem2

The third special meeting is with the parents of my other former Korean colleague of Philips Design, Da-mi .

When we were working together, I once asked her how it would be like to cycle in South Korea . Because we usually leave later in the year and go away longer than this year , it seemed not such a good idea at the time. But this year we left a little earlier and we have only four weeks.

When I e-mailed her our plans, within a day I got a very enthusiastic e-mail with all sorts of tips, but above all that we could not have chosen a better time than we had. Thé most perfect time of the year . And to be sure she had informed her parents already to ask that, if we are in the area, we may come by. And yes, the town is right on our route.

We e-mail with two days’ notice to the parents that we really want to come by. We are welcomed with all the Korean cordiality and warmth. We may even stay for the night. The mother of Da-mi makes a real Korean bed for us and in the morning surprises us with a very special breakfast , which is actually to us an evening meal. Well, we should not have told them about the fact we almost every morning leave on two croissants and a cappuccino of Paris Baquette or Tous les Jours . She thinks we can not do so many hours cycling every day on a breakfast like that.

Well, that’s parents I guess: always concerned , here too :-).

Carla

fambyun0

fambyun1

fambyun2

fambyun3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 comment to Bijzondere ontmoetingen / Special encounters

 • Claudette

  Hi Carla en Eric,

  Goede reis weer jullie twee! Jeetje zeg ieder jaar flikken jullie ’t m weer.
  Ik lees ook altijd jullie avonturen op de website en ben blij dat ik ze weer gekregen heb. Je schrijft echt fantastisch Carla!

  Heel veel leuke reisverhalen gewenst,

  Claudette

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>